Loạt nhóm hàng nhập khẩu tăng trưởng “tỷ đô”

10 nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng cao nhất trong 6 tháng đầu năm. Biểu đồ: T.Bình.
Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm các nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh nhất như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,26 tỷ USD; xăng dầu các loại tăng 2,83 tỷ USD; than các loại tăng 2,49 tỷ USD; hóa chất tăng 1,3 tỷ USD…
Về chi tiết một số nhóm hàng nhập khẩu chính, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 43 tỷ USD, tăng 27,4%, tương ứng tăng 9,26 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu nhóm hàng này từ các thị trường chủ yếu như: Trung Quốc với 12,5 tỷ USD, tăng 29,3%; Hàn Quốc với 12,31 tỷ USD, tăng 39,3%; lãnh thổ Đài Loan với 5,85 tỷ USD, tăng 33,8%; Nhật Bản với 3,51 tỷ USD, tăng 40,6%…
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 22,46 tỷ USD, đứng thứ hai nhưng kim ngạch giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với kim ngạch 11,9 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1%. Tiếp theo là Hàn Quốc với 3,38 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3%; Nhật Bản với 2,14 tỷ USD, giảm 3,4%…
Nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) đạt 14,71 tỷ USD, tăng 8,7% (tương ứng tăng 1,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc cũng là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày cho Việt Nam khi chiếm tỷ trọng đến 53% (đạt 7,76 tỷ USD), tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo là các thị trường: lãnh thổ Đài Loan với 1,4 tỷ USD, tăng 6%; Hàn Quốc với 1,3 tỷ USD, tăng 1,9%; Hoa Kỳ với 961 triệu USD, tăng 0,4%...
Điện thoại các loại và linh kiện đạt 10,28 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng kim ngạch đạt 9,35 tỷ USD, chiếm 91% kim ngạch nhóm hàng này của cả nước.
Xăng dầu các loại đạt 4,81 triệu tấn, kim ngạch hơn 5 tỷ USD, tăng 17,6% về lượng và tăng 128,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm tăng ở thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc nhưng giảm ở thị trường Malaysia, Thái Lan và Singapore.
Cụ thể, nhập khẩu từ Hàn Quốc là 1,95 triệu tấn, tăng 104,5%; Trung Quốc là 391 nghìn tấn, tăng 92,3%; trong khi đó nhập khẩu từ Malaysia là 781 nghìn tấn, giảm 45,8%; Singapore là 636 nghìn tấn, giảm 15,8%; Thái Lan là 580 nghìn tấn, giảm 1,7%.

Nguồn: Haiquanonline