Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 7/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến từ đầu năm hết ngày 15/7/2021 đạt 345,45 tỷ USD, tăng 32,3%, tương ứng tăng 84,31 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 238,44 tỷ USD, tăng 36,2% (tương ứng tăng tới 63,39 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 107,01 tỷ USD, tăng 24,3% (tương ứng tăng 20,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong kỳ 1 tháng 7 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,83 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,01 tỷ USD.
Về xuất khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 năm 2021 đạt 12,78 tỷ USD, giảm 13,9% (tương ứng giảm 2,06 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 6/2021.
Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 7/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 6/2021 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 629 triệu USD, tương ứng giảm 28,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 623 triệu USD, tương ứng giảm 28,7%; giày dép các loại giảm 127 triệu USD, tương ứng giảm 12,7%; sắt thép các loại giảm 125 triệu USD, tương ứng giảm 21,6%...
Như vậy, tính đến hết 15/7/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 171,22 tỷ USD, tăng 28% tương ứng tăng 37,48 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 7,03 tỷ USD, tương ứng tăng 61,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 4,27 tỷ USD, tương ứng tăng 20,2%; gỗ & sản phẩm gỗ tăng 3,34 tỷ USD, tương ứng tăng 60,1%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,94 tỷ USD, tương ứng tăng 12,4%... so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/7/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 7/2021 đạt 8,95 tỷ USD, giảm 15,9%, tương ứng giảm 1,69 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 6/2021. Tính đến hết ngày 15/7/2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 125,57 tỷ USD, tăng 32,9%, tương ứng tăng 31,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2021 đạt 14,61 tỷ USD, tăng 4,8% (tương ứng tăng 669 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6/2021.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 7/2021 tăng so với kỳ 2 tháng 6/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 145 triệu USD, tương ứng tăng 7,5%; ngô tăng 75 triệu USD, tương ứng tăng 76,3%; khí đốt hóa lỏng tăng 70 triệu USD, tương ứng tăng 386,5%...
Như vậy, tính đến hết 15/7/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 174,23 tỷ USD, tăng 36,8% (tương ứng tăng 46,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 6,89 tỷ USD, tương ứng tăng 38%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 6,84 tỷ USD, tương ứng tăng 23%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,3 tỷ USD, tương ứng tăng 50,8%... so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/7/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,4 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 497 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 6/2021. Tính đến hết ngày 15/7/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 112,86 tỷ USD, tăng 40,1% (tương ứng tăng 32,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 64,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: customs.gov.vn