Theo khảo sát tại 5 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với cuối qua; ở chiều bán ra thì có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 28.803– 29.840 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 29.849 – 30.340 VND/GBP.
Trong đó, ngân hàng SCB có giá mua GBP cao nhất và ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 33,50 đồng giá mua và tăng 35,22 đồng giá bán lên mức 28.803 – 30.030 VND/GBP; VPbank tăng 96 đồng giá mua nhưng giảm 330 đồng giá bán xuống mức 29.044 – 29.849 VND/GBP; Ngân hàng Đông Á giữ nguyên giá mua nhưng giảm 394 đồng giá bán xuống mức 29.130 – 29.910 VND/GBP.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 29.472,95 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 05/12/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 05/12/2022 mua vào tăng, bán ra giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC