Theo khảo sát tại 4 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 3 ngân hàng tăng giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra thì có 2 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Vietcombank tăng 128,79 đồng giá mua và tăng 134,32 đồng giá bán lên mức 26.623 – 27.758 VND/GBP; VPbank tăng 123 đồng giá mua nhưng giảm 241 đồng giá bán xuống mức 26.816 – 27.602 VND/GBP; Ngân hàng MB tăng 258 đồng giá mua và tăng 250 đồng giá bán lên mức 26.782 – 27.889 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á giữ nguyên giá mua nhưng giảm 293 đồng giá bán xuống mức 27.030 – 27.590 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.623 – 27.030 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.590 – 27.889 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.487,83 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 12/9/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 12/9/2022 tăng chiều mua vào

Nguồn: Vinanet/VITIC