Theo khảo sát tại 7 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 6 ngân hàng tăng giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì 6 ngân hàng đều tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá. Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 28.732 – 29.070 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 29.740 – 30.080 VND/GBP.
Trong đó, ngân hàng Vietinbank có giá mua GBP cao nhất, và ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 84,54 đồng giá mua và tăng 88,14 đồng giá bán lên mức 28.753 – 29.976 VND/GBP; VPbank tăng 169 đồng giá mua và tăng 170 đồng giá bán lên mức 28.901 – 29.908 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank giữ nguyên giá mua nhưng giảm 95 đồng giá bán xuống mức 29.070 – 30.080 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 40 đồng giá mua và tăng 30 đồng giá bán lên mức 29.040 – 29.740 VND/GBP.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 29.475,54 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 17/11/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 17/11/2022 tiếp tục tăng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC