Theo khảo sát tại 9 ngân hàng lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra tất cả các ngân hàng đều tăng giá.
Vietcombank tăng 106,43 đồng ở giá mua và tăng 110,96 đồng ở giá bán; VPBank tăng 98 đồng giá mua và tăng 105 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á tăng 560 đồng giá mua, tăng 540 đồng giá bán. Ngân hàng Quân đội tăng 65 đồng giá mua và tăng 62 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.764 – 28.670 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.835 – 29.190 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng Agribank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.448,80 VND/GBP.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 21/6/2022
ĐVT: đồng 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 21/6/2022 tăng tại tất cả các ngân hàng

Nguồn: Vinanet/VITIC