Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 7 ngân hàng tăng giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả các ngân hàng đều tăng giá.
Vietcombank tăng 18,49 đồng giá mua và tăng 19,29 đồng giá bán lên mức 24.894 – 25.955 VND/GBP; VPbank tăng 75 đồng giá mua và tăng 69 đồng giá bán lên mức 25.085 – 25.858 VND/GBP; Ngân hàng Sacombank tăng 685 đồng giá mua và tăng 687 đồng giá bán lên mức 25.182 – 25.849 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 190 đồng giá mua và tăng 250 đồng giá bán lên mức 25.410 – 25.930 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.894 – 25.410 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.849 – 26.186 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và Sacombank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 25.625,07 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 27/9/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 27/9/2022 tăng mạnh

 

Nguồn: Vinanet/VITIC