Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Vietcombank tăng 100,39 đồng ở giá mua và tăng 104,63 đồng ở giá bán lên mức 26.734 – 27.874 VND/GBP; VPbank tăng 131 đồng giá mua và tăng 139 đồng giá bán lên mức 26.957 – 27.751 VND/GBP; Ngân hàng MB tăng 67 đồng giá mua và tăng 58 đồng giá bán lên mức 26.839– 27.938 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 60 đồng giá mua và tăng 90 đồnggiá bán lên mức 27.090 – 27.670 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.734 – 27.090 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.670 – 27.938 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng VPBank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.425,23 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 30/8/2022

ĐVT: đồng 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 30/8/2022 tăng trở lại so với hôm qua

Nguồn: Vinanet/VITIC