Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 7 ngân hàng tăng giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả các ngân hàng đều tăng giá.
Vietcombank tăng 743 đồng giá mua và tăng 749 đồng giá bán lên mức 25.958 – 26.746 VND/GBP; VPbank tăng 743 đồng giá mua và tăng 749 đồng giá bán lên mức 25.958 – 26.746 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank tăng 803 đồng giá mua và tăng 1.150 đồng giá bán lên mức 26.114 – 27.124 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 760 đồng giá mua và tăng 850 đồng giá bán lên mức 26.130 – 26.780 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.776 – 26.130 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.746 – 27.135 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và VPBankcó giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 26.663,13 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 30/9/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 30/9/2022 tăng mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC