Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 23.217 – 23.590 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 24.040 – 24.581 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 9 ngân hàng lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 6 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 23.858,32 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 09/8/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 09/8/2022 tăng tại hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 09/8/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC