Theo khảo sát lúc 11h tại 8 ngân hàng lớn, có 4 ngân hàng tăng cả 2 chiều mua bán và 4 ngân hàng giảm ở 2 chiều mua bán
Các ngân hàng tăng giá gồm: Vietcombank tăng 15,65 VND/EUR giá mua và tăng 16,44 VND/EUR giá bán, lên mức 25.802,44 - 27.118,39 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu tăng 5 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 26.187 - 26.645 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế tăng 2 VND/EUR giá mua và tăng 3 VND/EUR giá bán, lên mức 26.195 - 26.700 VND/EUR.
BIDV tăng 13 VND/EUR giá mua và tăng 7 VND/EUR giá bán, lên mức 26.024 - 27.063 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá gồm: Ngân hàng Đông Á giảm 30 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 26.200 - 26.660 VND/EUR.
Vietinbank giảm 63 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 26.099 - 27.084 VND/EUR.
Sacombank giảm 38 VND/EUR giá mua và giảm 41 VND/EUR giá bán, còn mức 26.254 - 26.661 VND/EUR.
Techcombank giảm 36 VND/EUR giá mua và giảm 37 VND/EUR giá bán, còn mức 25.962 - 27.160 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.802,44 - 27.160 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.645 - 27.086 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 26.254 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 26.645 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 25.830 - 25.930 VND/EUR, không đổi so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1407 USD/EUR, giảm 0,04% so với giá cuối ngày hôm qua. 
Tỷ giá Euro ngày 16/7/2020
ĐVT: VND/EUR 

 

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.802,44(+15,65)

26.063,07(+15,81)

27.118,39(+16,44)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

26.187(+5)

26.292(+5)

26.645(+5)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

26.200(-30)

26.300(-30)

26.660(-30)

Techcombank (Techcombank)

25.962(-36)

26.160(-37)

27.160(-37)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

26.195(+2)

26.300(+2)

26.700(+3)

Sacombank (Sacombank)

26.254(-38)

26.354(-38)

26.661(-41)

Vietinbank (Vietinbank)

26.099(-63)

26.124(-63)

27.084(-63)

BIDV (BIDV)

26.024(+13)

26.095(+14)

27.063(+7)

 

Nguồn: VITIC