Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 22.617 – 23.060 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 23.509 – 23.996 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 5 ngân hàng giảm giá và chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 23.102,07 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 23/9/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/9/2022

ĐVT: VND 

Tỷ giá Euro ngày 23/9/2022 tiếp tục giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC