Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.103 – 25.420 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.030 – 26.508 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và chiều bán ra đều có 5 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Vietcombank tăng 44,98 đồng giá mua và tăng 47,61 đồng giá bán lên mức 25.103 – 26.508 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 10 đồng giá mua và giảm 20 đồng giá bán xuống mức 25.420 – 26.030 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank tăng 39 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 25.184 - 26.325 VND/Euro.
Ngân hàng Agribank tăng 62 đồng chiều mua và tăng 64 đồng chiều bán lên mức 25.414 – 26.426 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.744 – 25.854 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng tăng 36 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0886 USD/EUR, giảm 0,01% so với giá đóng cửa gần nhất.

Tỷ giá Euro ngày 7/7/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 7/7/2023 tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/7/2023

ĐVT: VND  

 

Nguồn: Vinanet/VITIC