Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.131 VND/USD (tăng 10 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 VND/USD và bán ra ở mức 23.775 VND/USD (tăng 10 đồng so với hôm qua).

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.150 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD, giá mua và giá bán cùng tăng 20 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 3/6/2021

Tỷ giá ngoại tệ khác

Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay có 7 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 11 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.

Tỷ giá ngoại tệ 3/6/2021

ĐVT: đồng

 

Nguồn: VITIC