Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các công ty khoan dầu đã bổ sung 1 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 21/2/2020, đưa tổng số giàn khoan lên 679 giàn, cao nhất kể từ ngày 20/12/2019. Trong cùng tuần một năm trước có 853 giàn khoan hoạt động.
Số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm cho sản lượng tương lai đã giảm trung bình 208 giàn trong năm 2019 sau khi tăng 138 giàn trong năm 2018, do các công ty thăm dò và khai thác độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới để đáp ứng yêu cầu của cổ đông khi giá năng lượng thấp.
Trong tuần này chính phủ Mỹ dự báo sản lượng dầu đá phiến tăng khoảng 18.000 thùng/ngày trong tháng 3/2020 lên mức kỷ lục 9,18 triệu thùng/ngày, thúc đẩy bởi sự gia tăng tại lưu vực Permian, nơi có mỏ dầu đá phiến lớn nhất và thúc đẩy sự bùng nổ dầu đá phiến khiến Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, sản lượng tại lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico dự kiến có tháng tăng ít nhất kể từ tháng 9/2019, trong khi sản lượng dự báo không tăng tại 6 khu vực đá phiến lớn khác.
Trong năm nay, các nhà khoan dầu có thể giảm đầu tư trong sản xuất nhanh hơn so với dự đoán trước đây sau khi giá NGL giảm.
Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co co biết 30 trong số các công ty thăm dò và khai thác E&P họ theo dõi báo cáo ước tính chi tiêu trong năm 2020 dự kiến giảm 12% so với năm trước. Trong khi đó số lượng giàn khoan khí của Mỹ không đổi tại 110 giàn.

Nguồn: VITIC/Reuters