Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

73,14

-0,89

+3,97

+2,25

-2,66

Dầu Brent

USD/thùng

77,96

-1,01

+2,71

+2,23

-2,43

Xăng

USD/gallon

2,08

-1,05

-1,90

+1,51

-9,40

Khí gas

USD/MMBtu

2,86

-1,10

+739

+21,97

-19,56

 

Nguồn: VITIC/Reuters/tradingeconomics