Cuộc họp này là một dấu hiệu rằng Moscow đã khẳng định hỗ trợ bất kỳ biện pháp chung nào để ổn định các thị trường dầu miễn là có thể được yêu cầu, sau khi sản lượng của họ đang giảm gần tới hạn ngạch theo thỏa thuận toàn cầu.
Nguồn tin cho biết “Novak vừa hỏi ý kiến, liệu có gia hạn thỏa thuận hay không. Các ý kiến được chia gần như bằng nhau”. Ông bổ sung rằng họ đã quyết định phân tích thị trường, đợi nhu cầu cải thiện khi máy bay bắt đầu bay trở lại.
Tờ Kommersant trích dẫn 3 nguồn tin trong ngành dầu mỏ, cho biết Nga có thể giữ mức cắt giảm hiện tại cho tới tháng 9/2020.
Tổ chức OPEC+ tháng trước đã đồng ý cắt giảm sản lượng tổng cộng gần 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6 để hỗ trợ giá.
Kremlin cho biết rằng những quốc gia tham gia thỏa thuận OPEC+ sẽ nhìn vào tình trạng các thị trường dầu mỏ toàn cầu phát triển thế nào trước khi thực hiện bất kỳ quyết định chính sách nào nếu những nỗ lực bổ sung được yêu cầu để hỗ trợ thị trường năng lượng và giải quyết dư cung.
Dmitry Peskov phát ngôn viên của điện Kremlin cũng cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu đã đồng ý trong tháng trước chứng minh có hiệu quả và giúp tránh kịch bản tiêu cực cho thị trường dầu mỏ.
Các nguồn tin hồi đầu tháng cho biết rằng OPEC+ muốn duy trì cắt giảm sản lượng dầu hiện nay đến ngoài tháng 6/2020, khi tổ chức này nhóm họp đợt tới và sau khi sự sụt giảm sản lượng hiện nay có thể là 8 triệu thùng/ngày cho tới tháng 12/2020.
Ông Novak cho biết họ dự kiến nhu cầu và nguồn cung toàn cầu cân bằng trong 2 tháng tới.
 

Nguồn: VITIC/Reuters