Cơ quan giám sát năng lượng có trụ sở tại Paris cho biết: “OPEC + luôn giữ cho thị trường dầu mỏ thế giới được cung cấp đầy đủ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong báo cáo hàng tháng rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, được gọi là OPEC +, sẽ cần tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu được đặt ra để phục hồi về mức trước đại dịch vào cuối năm 2022.

Vào tháng 4, OPEC + đã nhất trí giảm dần việc cắt giảm sản lượng dầu từ tháng 5 đến tháng 7 và xác nhận quyết định này tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 6.

IEA đã đưa ra báo cáo "Net Zero by 2050" vào ngày 18 tháng 5, cho biết rằng, các nhà đầu tư không nên tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch mới nếu thế giới muốn đạt được mục tiêu kiềm chế lượng khí thải gây tăng nhiệt độ vào giữa thế kỷ này.
 

Nguồn: VITIC/Reuters