Những hoạt động kinh tế phát triển tích cực đã thể hiện rõ trên các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, hỗ trợ nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là nhiên liệu công nghiệp. Phần lớn những tác động kinh tế tích cực này dự báo sẽ đạt được tăng trưởng trong nửa cuối năm 2021. Tuy nhiên, triển vọng tích cực này đã bị cân bằng bởi sự phục hồi yếu của nhiên liệu giao thông trong 6 tháng đầu năm 2021.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 vẫn ở mức cao ở các khu vực như Mỹ, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh, điều này đã dẫn đến việc Chính Phủ áp dụng các biện pháp hạn chế mới hoặc tăng cường các biện pháp hiện có, để giúp kiểm soát sự lây lan Covid-19. Việc triển khai tiêm chủng chậm hơn sẽ làm trì hoãn thêm các mục tiêu miễn dịch ở một số quốc gia và khu vực, và sự xuất hiện của các biến thể mới ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, dự kiến nhu cầu sẽ tăng trưởng mạnh hơn từ nhiên liệu vận tải trong nửa cuối năm 2021, do hy vọng các chương trình tiêm chủng sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và các gói kích thích lớn đã được công bố sẽ có tác động tích cực.
Nhu cầu dầu của OECD dự báo sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2021. Ở khu vực ngoài OECD, nhu cầu dầu trong năm ước tính tăng 3,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các hoạt động kinh tế trong các nền kinh tế chính, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Á khác.
Nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2020 được điều chỉnh giảm nhẹ 0,03 triệu tấn/ngày do nhu cầu dầu từ thị trường Ấn Độ tăng hơn ước tính trong quý 4/2020 bù đắp cho mức tiêu thụ giảm hơn dự kiến tại khu vực OECD.
Nhu cầu dầu ở châu Mỹ ước tính giảm 9,7 triệu thùng/ngày trong năm 2020, xuống trung bình 90,3 triệu thùng/ngày. Tại khu vực OECD nhu cầu điều chỉnh tăng hơn 0,1 triệu thùng/ngày so với ước tính tháng trước, giảm 5,7 triệu thùng/ngày.
Tại khu vực ngoài OECD, nhu cầu dầu năm 2020 điều chỉnh giảm ít hơn so với ước tính tháng trước hơn 0,1 triệu thùng/ngày, đạt khoảng 4,1 triệu thùng/ngày.

Trong năm 2021, nhu cầu dầu toàn cầu dự báo tăng 5,79 triệu thùng/ngày, giảm 0,1 triệu thùng/ngày so với báo cáo tháng trước, đạt 96,05 triệu thùng/ngày.

 Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021
ĐVT: triệu thùng/ngày
 

Quý 1/2021

Quý 2/2021

Quý 3/2021

Quý 4/2021

2021

+/- 21/20

Châu Mỹ

23,91

24,75

24,09

24,16

24,23

1,60

Châu Âu

12,15

13,36

13,44

13,07

13,01

0,64

Châu Á Thái Bình Dương

7,30

7,18

7,16

7,42

7,27

0,23

Tổng cộng OECD

43,36

45,29

44,69

44,65

44,51

2,47

Trung Quốc

12,55

14,07

14,91

15,03

14,14

1,10

Ấn Độ

4,96

4,56

4,82

5,59

4,99

0,60

Các nước Châu Á khác

8,35

8,96

8,57

8,45

8,58

0,45

Mỹ Latinh

6,13

6,27

6,46

6,39

6,31

0,30

Trung Đông

8,02

7,64

8,28

7,84

7,95

0,38

Châu Phi

4,41

3,95

4,16

4,43

4,24

0,15

Châu Âu, Á

5,43

5,17

5,14

5,55

5,33

0,34

Tổng cộng khu vực ngoài OECD

49,86

50,63

52,33

53,29

51,54

3,32

Tổng nhu cầu thế giới

93,22

95,92

97,02

97,94

96,05

5,79

Nguồn: VITIC/OPEC