Hoạt động lọc dầu giảm tại tất cả 5 khu vực của Mỹ, với sự sụt giảm mạnh tại vùng Vịnh và Bờ Tây của Mỹ.
Dự trữ dầu thô tăng 9,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/10/2019, so với dự đoán tăng 2,9 triệu thùng.
Nguyên liệu dầu thô của nhà máy lọc dầu giảm 220.000 thùng/ngày. Công suất lọc dầu giảm 2,6 điểm phần trăm xuống 83,1% tổng công suất của Mỹ, thấp nhất kể từ tháng 9/2017.
Phil Flynn, chuyên gia phân tích năng lượng tại Price Futures Group, Chicago cho biết “một phần của vấn đề tăng dự trữ là các nhà máy lọc dầu không hoạt động. Nhà máy lọc dầu giảm hoạt động, đó là một mối quan tâm. Có thể một số vấn đề của nhà máy lọc dầu chúng ta đã thấy trên khắp đất nước đã gây thiệt hại cho họ trong báo cáo tuần trước”.
Tổng công suất của các nhà máy trên Bờ Đông giảm xuống chỉ 59,8% tổng công suất, thấp nhất kể từ tháng 11/2012, sau khi bão Sandy gây thiệt hại cho vùng đông bắc nước Mỹ.
Tổng khối lượng dầu thô và nhiên liệu xuất khẩu khác của Mỹ vượt tổng nhập khẩu tuần thứ 2 liên tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ đạt 3,05 triệu thùng/ngày trong khi xuất khẩu sản phẩm đạt 3,08 triệu thùng/ngày.
Dự trữ xăng giảm 2,6 triệu thùng, so với dự đoán trong một thăm dò của Reuters giảm 1,2 triệu thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 3,8 triệu thùng so với dự đoán giảm 2,4 triệu thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 224.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu WTI tăng 1,3 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters