Giá than NAR 5500 kcal kg sản xuất trong nước tại cảng Qinhuangdao đạt 165 USD/tấn do lượng than tồn kho tại các cảng Trung Quốc giảm xuống dưới 4 triệu tấn sau khi kết thúc đợt kiểm dịch kéo dài 4 ngày gần đây. Dự kiến, tiêu thụ than ở Trung Quốc có thể tăng do nhiệt độ trung bình hàng ngày ở Trung Quốc bắt đầu giảm xuống.
Giá than Australian đang trong xu hướng tăng đạt trên 170 USD/tấn. Người tiêu dùng Ấn Độ bổ sung kho dự trữ của họ, làm tăng giá than của Australian. Nguồn cung than hiện tại ở Australian suy giảm trong bối cảnh lệnh cấm khai thác than được gia hạn đến ngày 10 tháng 9 năm 2021 đã tác động tích cực đến giá than.
Hoạt động giao dịch gia tăng của người mua Ấn Độ và việc chính phủ hạn chế xuất khẩu than đã làm tăng giá than Indonesia đạt trên 130 USD/tấn.
Nguồn cung than luyện cốc của Australian cho thị trường xuất khẩu hạn chế và nhu cầu nhập khẩu của các nhà máy thép Trung Quốc đã góp phần đẩy giá than luyện kim của Australian tăng trên 260 USD/tấn.
Từ ngày 05 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, sản xuất than ở Australian bị hạn chế nghiêm ngặt do sự bùng phát dịch Covid-19 vào tháng trước. Việc giảm nguồn cung từ Mông Cổ sang Trung Quốc khiến các công ty thép Trung Quốc mua nguyên liệu của Australia từ các thương nhân châu Á. Vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm nhập khẩu than từ Australia.
 

Nguồn: thecoalhub.com