Nguồn cung than chất lượng thấp theo các hợp đồng dài hạn hiện vẫn đang dồi dào.
Sản lượng than của Trung Quốc tháng 6/2020 giảm 1,2% so với cùng tháng năm ngoái, chỉ đạt 330 triệu tấn. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, sản lượng đạt 1,81 tỷ tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
 

Nguồn: VITIC/Reuters