Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

72,93

+0,16

+5,98

+5,98

-4,28

Dầu Brent

USD/thùng

78,22

+0,37

+6,84

+6,84

-2,73

Xăng

USD/gallon

2,17

+0,77

+9,89

+9,89

-2,92

Khí gas

USD/MMBtu

2,51

+0,30

+8,72

+8,72

-47,87

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics