Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

73,56

-0,45

2,48

-2,92

-7,63

Dầu Brent

USD/thùng

79,07

-0,40

3,29

-2,68

-6,25

Xăng

USD/gallon

2,13

-1,32

-0,32

-0,30

-11,10

Khí gas

USD/MMBtu

2,61

-1,48

4,78

-10,68

-40,25

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics