Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

71,96

+0,31

-2,13

-5,34

-10,51

Dầu Brent

USD/thùng

77,29

+0,23

-1,87

-4,04

-9,72

Xăng

USD/gallon

2,10

+28

-1,68

-3,32

-15,04

Khí gas

USD/MMBtu

2,53

-0,68

+1,99

-8,09

-38,12

 

 

Nguồn: VITIC/Trading Economics