Một báo cáo mới từ IHS Markit cho thấy việc khám phá dầu mới thông trường lao dốc xuống mức thấp nhất trong 7 thập kỷ và sự phục hồi đáng kể không được mong đợi. Việc thăm dò thông thường - trái ngược với sự phát triển phi truyền thống, gồm dầu đá phiến - đã theo xu hướng giảm từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và hậu quả của nó là sự gia tăng việc khoan ngang và khoan thủy lực tại một số lưu vực dầu đá phiến Mỹ.
Nhưng giá dầu sụt giảm trong năm 2014 đã thực sự đánh bại việc thăm dò dầu truyền thống.
Sau khi OPEC kiềm chế bằng việc cắt giảm sản lượng khi đối mặt với nguồn cung dư thừa trong cuối năm 2014, giá giảm mạnh và tiếp tục giảm trong 1,5 năm tiếp theo. WTI đã chạm đáy trong đầu năm 2016 ở dưới 30 USD/thùng, trước khi giảm hoạt động khoan và cắt giảm sản lượng của OPEC+ dẫn tới giá phục hồi bền vững kể từ năm 2017.
Nhưng sự suy thoái trong nhiều năm ảnh hưởng tới việc thăm dò dầu mỏ truyền thống theo nhiều cách. Không chỉ các công ty giảm chi tiêu và hủy bỏ các hợp đồng mạo hiểm hơn, mà các công ty dầu lớn và nhà đầu tư bắt đầu xem xét việc khoan dầu đá phiến chu kỳ ngắn vốn ít rủi ro hơn. Đó là bởi vì việc khoan đã diễn ra nhanh chóng - các công ty đã có thể xoay chuyển các dự án trong vài tuần hoặc vài tháng, chứ không phải nhiều năm như các dự án thường lệ quy mô lớn đã thực hiện, đặc biệt là những dự án ngoài khơi vùng nước sâu. Dòng vốn chảy hàng loạt từ các dự án phát triển thông thường sang phát triển phi truyền thống.
Có thể dự đoán rằng điều đó dẫn tới sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng mạnh, đồng thời dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong việc khám phá dầu theo truyền thống.
Chevron và ExxonMobil hiện nay là các nhà sản xuất lớn nhất trại Permian sau khi tiếp cận muộn. Tuy nhiên, cùng thời điểm, điều này không phải là một câu chuyện về sự chuyển đổi từ các nhà khoan dầu và giá dầu thấp. IHS cung cho biết quy mô việc khám phá dầu truyền thống đã sụt giảm khi ngành này chuyển đổi rời khỏi các khu vực rủi ro và mới nổi thành các khu vực ổn định hơn. Số lượng các giếng dầu đã khoan thăm dò mới tại các khu vực nước sâu giảm xuống 161 giàn trong năm 2014 xuống chỉ 68 giàn trong năm 2018.
Các nhà sản xuất dầu lớn đã rời các dự án nước sâu và cực sâu và bắt đầu tăng cường tập trung vào vùng nước nông và các khu vực trên đất liền. Các mỏ rủi ro hơn nằm ở khu vực nước sâu là những khu vực chưa được lựa chọn và vì thế chứa đựng trữ lượng lớn hơn nhiều, nhưng khu vực nước nông ít rủi ro hơn và thời gian dẫn dầu ngắn hơn.
IHS cho biết các lưu vực ban đầu có xu hướng trữ lượng lớn gấp 10 lần các lưu vực đã khai thác ổn định. Một khám phá trung bình trong các lưu vực vào đầu đời chứa khoảng 210 triệu thùng so với trung bình chỉ 25 triệu thùng ở một khu vực trưởng thành (đã khai thác lâu).
Có một số trường hợp ngoại lệ đối với xu hướng chung, nhưng chi tiêu và thăm dò toàn ngành đang giảm. Tuy nhiên, những vấn đề trong dầu đá phiến Mỹ có nghĩa là có sự do dự có lợi cho việc khoan ngoài khơi. Với bảng cân đối kế toán bị sụp đổ, mức nợ cao, sự xem xét kỹ lưỡng của cổ đông về chi tiêu và số vấn đề trong hoạt động ngày càng tăng, dầu đá phiến đang rơi vào tình trạng khó khăn với các nhà đầu tư.
Nguồn: VITIC/oilprice.com