Những biện pháp hạn chế do Covid-19 đã tác động đến nhu cầu vận tải lĩnh vực hàng không. Nhu cầu xăng giảm 0,4 triệu thùng/ngày so với cùng tháng năm trước. Nhu cầu sụt giảm chủ yếu ở các nền kinh tế tiêu thụ lớn như Pháp, Anh, Ý, Đức.

Dầu diesel giảm 0,8 triệu thùng/ngày. Tại Pháp nhu cầu dầu diesel trong tháng 11/2020 giảm mạnh nhất so với tháng 11/2019. Anh và Pháp đều giảm hơn 0,1 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2020.
Nhu cầu nhiên liệu bay ở OECD Châu Âu giảm khoảng 0,8 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2020 so với tháng 11/2019 do số ca nhiễm Covid-19 tại nhiều nơi ở khu vực này tiếp tục tăng vọt và các đợt phong tỏa áp dụng. OECD Châu Âu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do các biện pháp chăn chặn nghiêm ngặt.
 Nhu cầu xăng dầu của 4 nước lớn Châu Âu

(Anh, Pháp, Italy, Đức)

ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Sản phẩm

T11/2020

T11/2019

+/-

+/- (%)

LPG

0,35

0,44

-0,08

-19,3

Naphtha

0,50

0,55

-0,05

-8,4

Xăng

0,85

1,15

-0,30

-26,3

Nhiên liệu bay

0,35

0,78

-0,43

-54,9

Dầu diesel

2,90

3,30

-0,40

-12,2

Dầu mazut

0,15

0,15

0,00

1,4

Các sản phẩm khác

0,47

0,48

-0,01

-1,3

Tổng cộng

5,58

6,85

-1,27

-18,5

Nguồn: VITIC/Reuters