Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế chính cho biết sự tăng trưởng ổn định trong quý 4/2020. Chỉ số PMI tháng 12/2020 do IHS Markit báo cáo tăng 54,4 điểm, tăng nhẹ so với 56,3 điểm trong tháng 11/2020. Nhu cầu dầu diesel giảm nhẹ trong tháng này so với cùng tháng năm trước, giảm 0,1 triệu thùng so với tháng 11/2020.
Những biện pháp hạn chế trong giao thông vận tải do Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu nhiên liệu dầu mỏ, sụt giảm mạnh trong các hoạt động hàng không là nhu cầu tiêu thụ xăng và nhiên liệu máy bay.
Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ
ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)
 

Sản phẩm

T12/2020

T12/2019

+/-

+/- (%)

LPG

0,98

0,92

0,07

7,1

Naphtha

0,29

0,30

-0,01

-3,2

Xăng

0,84

0,78

0,06

8,1

Nhiên liệu bay

0,15

0,22

-0,07

-33,8

Dầu diesel

1,83

1,86

-0,04

-2,1

Dầu mazut

0,23

0,25

-0,02

-6,2

Các sản phẩm khác

0,83

0,87

-0,04

-4,5

Tổng cộng

5,15

5,20

-0,05

-0,9

Nguồn: VITIC/OPEC