Nhu cầu tiêu nhiên liệu máy bay tăng mạnh trong tháng 4/2021, tăng 0,69 triệu thùng/ngày so với tháng 4/2020. Dữ liệu hàng không cho thấy sự gia tăng các chuyến bay nội địa. Nhu cầu dầu diesel tăng 0,08 triệu thùng/ngày so với tháng 4/2020, sau khi tăng hơn 0,5 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2021. Hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sự gia tăng này, chỉ số PMI tăng 51,1 điểm trong tháng 4/2021.
Doanh số bán ôtô tăng 9,9% trong tháng 4/2021 theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô. Vào tháng 4/2021 doanh số bán xe lần đầu tiên vượt 2,4 triệu chiếc tính từ đầu năm 2021. Sự phát triển tích cực này cũng như số liệu giao thông đường bộ cải thiện khiến nhu cầu xăng tăng 0,6 triệu thùng/ngày trong tháng này so với cùng tháng năm trước.
Tại Trung Quốc, nhu cầu dầu mỏ được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2021 do hoạt động kinh tế phục hồi. Các ngành kinh tế chính được dự đoán sẽ phục hồi tích cực do các ngành giao thông vận tải, hóa dầu và công nghiệp. Ước tính nhu cầu dầu cho năm 2021 dựa trên nhu cầu xăng tăng so với cùng kỳ năm trước do sự phát triển của nền kinh tế, doanh số bán xe tăng so với năm 2020. Nhu cầu diesel cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2021, do sự phát triển trong hoạt động công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Hơn nữa, nhu cầu đối với LPG và naphtha được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng tích cực do hoạt động thương mại phát triển.
 

Nguồn: VITIC/Opec