Sản lượng dầu mỏ của Canada trong tháng 11/2020 tăng 0,36 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 5,49 triệu thùng/ngày, mặc dù giảm 0,09 triệu thùng/ngày so với tháng 11/2019. Sản lượng dầu mỏ của Canada bắt đầu tăng từ tháng 9/2020 chủ yếu do kết thúc công việc bảo dưỡng. Sản lượng dầu thô nhân tạo trên thực tế đã đạt mức cao kỷ lục, khi sản lượng quay trở lại mức trước Covid-19.
Ngày 23/10/2020, chính quyền Alberta đã thông báo họ sẽ dỡ bỏ việc hạn chế sản lượng (phê chuẩn từ năm 2018) bắt đầu từ tháng 1/2021. Hơn nữa, bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn ra, Canada đang chuẩn bị mở rộng công suất đường ống dẫn dầu. Trong tháng 11/2020, các nhà sản xuất dầu mỏ tại Alberta đã sản xuất 3,66 triệu thùng/ngày, gồm dầu thô truyền thống và phần lớn sự gia tăng là do nhựa đường. Sản lượng dầu thô nhân tạo tăng lên mức cao kỷ lục 1,27 triệu thùng/ngày. Sản lượng nhựa đường cũng tăng lên 1,89 triệu thùng/ngày, trong đó 1,73 triệu thùng đến từ hoạt động khai thác. Tổng cộng, sản lượng từ cát dầu đạt lỷ lục 3,16 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2020, cao hơn 12 nghìn thùng/ngày so với mức kỷ lục trong tháng 12/2019. Số lượng dầu thô truyền thống trong tháng 11/2020 tăng 16 nghìn thùng/ngày, đạt trung bình 1,21 triệu thùng/ngày. Sản lượng NGL tăng 38 nghìn thùng/ngày, đạt 1,09 triệu thùng/ngày. Canada cũng sản xuất 0,04 triệu thùng/ngày nhiên liệu sinh học mỗi tháng.

Sản lượng dầu mỏ của Canada


 

Nguồn: VITIC/Opec