Sản lượng tăng chủ trong tháng 11/2020 chủ yếu do sản lượng dầu thô tăng 110 nghìn thùng/ngày, đạt 1,73 triệu thùng/ngày, cao hơn 0,4 triệu thùng/ngày so với tháng 11/2019. Tổng cục Dầu khí Na Uy cho biết số liệu sản lượng dầu thô trong tháng này phù hợp với thông báo giảm sản lượng 134 nghìn thùng/ngày trong nửa cuối năm 2020.
Na Uy đã báo cáo đã phát hiện ra nguồn tài nguyên với trữ lượng gần 600 triệu thùng tương đương dầu vào năm 2020. Trong năm 2021, Rystad Energy dự đoán hoạt động thăm dò ở Na Uy sẽ tăng lên. Các nhà khai thác một lần nữa có khả năng sẽ tập trung nỗ lực thăm dò vào các khu vực đã hoạt động, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có ở bất cứ đâu có thể.

Sản lượng dầu mỏ của Na Uy

 

Nguồn: VITIC/Opec