Tập doàn CNOOC cho biết trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 3/2020, công ty này sẽ giảm vốn chi tiêu đáng kể.
Các công ty dầu và khí trên khắp thế giới đang giảm chi tiêu trong năm nay sau khi giá dầu sụt giảm và nhu cầu nhiên liệu lao dốc trong bối cảnh bùng phát virus corona.
CNOOC không đưa ra bất kỳ chi tiết về kế hoạch chi tiêu hay mục tiêu sản lượng dầu và khí ở các block trong nước và nước ngoài.
Tập đoàn này sẽ cắt giảm tổng chi phí ít nhất 10% và giảm lỗ 5 tỷ CNY (710 triệu USD) tại các công ty thua lỗ trong năm 2020.
CNOOC không cung cấp chi tiết các doanh nghiệp không có lợi nhuận. Tuy nhiên, một trong những doanh nghiệp thua lỗ lớn là đơn vị khí đốt và năng lượng.
Trong tháng 1/2020, CNOOC cho biết sẽ nâng sản lượng năm 2020 lên 525 triệu thùng tương đương dầu tại các dự án trong và ngoài nước từ 506,5 triệu thùng trong năm 2019. Trọng tâm sẽ là nâng sản lượng trong nước trong khi cắt giảm hoạt động ở nước ngoài.
Các doanh nghiệp của CNOOC, ngoài sản xuất dầu và khí còn bao gồm lọc dầu, sản xuất hóa dầu, kho cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và sản xuất năng lượng tái tạo.
 

Nguồn: VITIC/Reuters