Phân tích thị trường xăng dầu trên thế giới 11 tháng đầu năm 2021, phân tích xu hướng diễn biến giá, sản xuất, xuất nhập khẩu và đưa ra dự báo.
Những yếu tố tác động đến xu hướng giá xăng dầu...
Dự báo xu hướng nhập khẩu dầu thô của các nước Châu Á...
Dự báo nguồn cung, nhu cầu, giá xăng dầu trong thời gian tới...
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
I.Thị trường quốc tế
1. Diễn biến giá xăng dầu thế giới
2. Nguồn cung dầu
- Nguồn cung dầu của các nước trong khối OPEC
- Nguồn cung dầu của các nước ngoài khối OPEC
3. Nhu cầu dầu
+ Nhập khẩu dầu thô của thị trường Châu Á trong tháng 11/2021
- Thị trường Ấn Độ
- Thị trường Trung Quốc
- Thị trường Nhật Bản
- Thị trường Hàn Quốc
+ Nhu cầu dầu từ các nước OECD Châu Âu
+ Dự báo nhu cầu dầu cuối năm 2021 ở những nước tiêu thụ chủ chốt
II.Thị trường trong nước
1. Diễn biến giá xăng dầu 11 tháng năm 2021
2. Nhập khẩu xăng dầu tháng 10 và 10 tháng năm 2021
3. Xuất khẩu xăng dầu tháng 10 và 10 tháng năm 2021
III. Dự báo
- Giá dầu đang chịu tác động từ những yếu tố...
- Phân tích, dự báo xu hướng giá dầu của một số tổ chức quốc tế...
- Dự báo giá dầu...
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Giá dầu WTI, Brent, xăng RON 92 11 tháng/2021
Biểu đồ 2: Nguồn cung dầu của thế giới và OPEC tháng 11/2021
Biểu đồ 3: Sản lượng dầu mỏ hàng tháng của Nga tháng 10/2021
Biểu đồ 4: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 11/2021
BẢNG
Bảng 1: Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC tháng 10/2021
Bảng 2: Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2021
Bảng 3: Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021
Bảng 4: Nhập khẩu xăng dầu tháng 10 và 10 tháng năm 2021
Bảng 5: Xuất khẩu xăng dầu tháng 10 và 10 tháng năm 2021

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI 11 THÁNG NĂM 2021: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

 

 

Nguồn: VITIC