Nhưng những thảo luận đó dường như là quá sớm, theo cuộc khảo sát mới nhất của Reuters cho thấy tổ chức phối hợp hành động chung này không tuân thủ hoàn toàn hạn ngạch đã được thống nhất, trong tháng 5/2020.
Khảo sát này chỉ ra tổ chức OPEC cắt giảm chỉ 5,91 triệu thùng/ngày so với mức tháng 4/2020, sản lượng là 24,77 triệu thùng/ngày, sản lượng giảm 4,48 triệu thùng/ngày so với mức giảm hứa hẹn, hay tuân thủ 74%.
Trong khi đó một số người cho thấy lý do để OPEC không đưa sản lượng giảm xuống mức đã hứa hẹn là do nghĩa vụ hợp đồng với các khách hàng trong khoảng thời gian ngắn giữa ngày thỏa thuận này được nhất trí và thực hiện, Iraq đã có lịch sử không tuân thủ hạn ngạch sản lượng.
Trong tháng 5/2020, Iraq đã tuân thủ chỉ 38% theo thỏa thuận cắt giảm đã hứa.
Nigeria thậm chí còn tuân thủ ít hơn, cắt giảm chỉ 19% của những gì đã hứa, theo khảo sát của Reuters.
Bất chấp một vài thành viên không tuân thủ giảm sản lượng như đã hứa, tổng thể sản lượng của OPEC trong tháng 5/2020 là thấp nhất kể từ năm 2002.
Tuy nhiên, sản lượng giảm mạnh trong tháng 5/2020 bị hạ thấp bởi thực tế một số thành viên của OPEC, gồm Kuwait, UAE và Sauid Arabia sản xuất với khối lượng kỷ lục trong tháng 4/2020.
 

Nguồn: VITIC/Oilprice