Chế biến và xuất khẩu tiêu đen tại Ấn Độ dự báo thu hoạch khoảng 40.000 tấn trong niên vụ hiện tại, ít hơn khoảng 25% so với 53. 000 dự báo của Cộng đồng hạt tiêu quốc tế (IPC), tổ chức toàn cầu liên chính phủ của các nước sản xuất tiêu.

 Giá cao khiến cho hạt tiêu Ấn Độ không cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Xuất khẩu ổn định do nhập khẩu tiêu từ Việt Nam và Sri Lanka. "Trong khi Việt Nam đã thu hoạch một vụ mùa bội thu 1,5 vạn tấn, sản lượng của Ấn Độ sẽ chỉ đủ cho tiêu dùng trong nước", tổng giám đốc Prakash Namboodiri – phòng phát triển kinh doanh và thương mại của công ty xuất khẩu AB Mauri Ấn Độ cho biết.

 Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản lượng của Kerala và sản lượng hiện nay đang phụ thuộc vào sản xuất tại bang Karnataka.  Giá đã đạt mức cao 765Rs/kg, trước khi giảm. Giá hiện tại là khoảng 625 Rs trong thị trường giao ngay.

T.Trang

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế -VITIC/ timescontent.com