Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2021 trên sàn Osaka tăng 17,6 JPY tương đương 6,9% lên ở 271,8 JPY/kg, mức cao nhất trong hơn 3 năm rưỡi.

Giá cao su tăng lên trong thời gian gần đây do sự hồi phục tại Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai và nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, trong bối cảnh thắt chặt nguồn cung.

Trong một cuộc thăm dò của 37 nhà phân tích của Reuters cho thấy, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc năm 2020 được dự đoán thấp nhất trong hơn 40 năm, nhưng Trung Quốc đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch với tốc độ tăng dự kiến lên 8,4% trong năm 2021.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng hơn 5% lên 16.425 CNY/tấn, cao nhất trong hơn 3 năm.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 27/10/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Nov

2,56

Thái Lan

STR20

20- Nov

1,73

Malaysia

SMR20

20- Nov

1,70

Indonesia

SIR20

20- Nov

1,69

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Nov

70,49

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Nov

1.690

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

20- Nov

1.790

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

20-Nov

164,5

20-Dec

164,9

21-Jan

164,2

21- Feb

164,4

 

RSS3

 

US cent/kg

 

20-Nov

245,3

20-Dec

238,3

21-Jan

231,3

21- Feb

227,5

Nguồn: VITIC/Reuters