Việc thực thi quy định mới về hạn ngạch nhập khẩu gạo Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do EU-VN (EVFTA) sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2022. Theo đó, mỗi năm, EU sẽ nhập khẩu 80.000 tấn gạo của Việt Nam. Bao gồm: 30.000 tấn gạo xát, 20.000 tấn gạo chưa xát và 30.000 tấn gạo thơm...
Cụ thể, với 30.000 tấn gạo xát được phân bổ như sau: 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ 1.1- 31.3; 7.500 tấn cho giai đoạn 1.4 - 30.6 và 7.500 tấn cho giai đoạn 1.7 - 30.9. Quý cuối năm (1.10 - 31.12) không được phân bổ hạn ngạch.
80.000 tan gao xuat theo han ngach EVFTA
Đối với 20.000 tấn gạo xay chưa xát sẽ được phân bổ như sau: 10.000 tấn cho giai đoạn từ 1.1- 31.3; 5.000 tấn cho giai đoạn 1.4 - 30.6 và 5.000 tấn cho giai đoạn 1.7 - 30.9. Quý cuối năm (1.10 - 31.12) cũng không được phân bổ hạn ngạch.
Đối với 30.000 tấn gạo thơm (9 giống Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nàng Hoa 9,VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tài nguyên Chợ Đào) phân bổ như sau: 15.000 tấn cho giai đoạn từ 1.1 - 31.3; 7.500 tấn cho giai đoạn 1.4 - 30.6 và 7.500 tấn cho giai đoạn 1.7 - 30.9. Cũng như 2 loại gạo trên, gạo thơm không được phân hạn ngạch vào quý cuối năm. Theo quy định việc đặt cọc bảo đảm thực thi giấy phép hạn ngạch gạo là 30 Euro/tấn.

Nguồn: thanhnien.vn