Thuế xuất khẩu sẽ là 50 USD/tấn khi giá dầu cọ đạt tối thiểu 750 USD/tấn. Cứ mỗi lần tăng giá 50 USD/tấn, thuế sẽ tăng thêm 50 USD/tấn đối với dầu cọ và 16 USD/tấn đối với sản phẩm từ dầu cọ.
AgriCensus cho biết, thông báo về giá tham chiếu và thuế suất vào tháng 7/2021 đối với dầu cọ cũng đã được công bố, nhưng nhiều người dự đoán rằng thuế sẽ giảm do giá dầu cọ gần đây thấp hơn.
Theo dữ liệu của Palm Oil Analytics, trong bối cảnh giá dầu cọ thô giảm kể từ tháng 5/2021 cùng với giá dầu cọ thô ở Indonesia rơi xuống mức 1.045 USD/tấn hồi giữa tháng 6, giảm 18% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 5, mức thuế đưa ra đã thấp hơn.

Nguồn: VITIC / Reuters