Theo thông báo của TFDA, trong 6 tháng qua đã có 03 lô sản phẩm súp lơ (bông cải xanh) tươi hoặc ướp lạnh có mã HS 0704.10.00.00.7 nhập khẩu từ Việt Nam không vượt qua được kỳ sát hạch kiểm nghiệm tại cửa khẩu.
Do đó, theo quy định nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu, Đài Loan thông báo sẽ tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên các lô hàng này kể từ ngày 06/11/2023 đến ngày 05/05/2024.
Với thông báo này của TFDA, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần tăng cường kiểm tra đảm bảo các sản phẩm xuất khẩu vào Đài Loan phải tuân thủ theo các quy định của “Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất gây ô nhiễm và chất độc trong thực phẩm” (Sanitation Standard for Contaminants and Toxins in Food), “Tiêu chuẩn về giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm” (Standards for Pesticide Residue Limits in Foods) và các quy định của “Luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm” (Act Governing Food Safety and Sanitation) của Đài Loan.
 

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc