Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc năm 2021 dự kiến tăng 20% so với năm 2020, đạt 43,8 triệu tấn. Kể từ đầu năm 2021, hoạt động giết mổ lợn của Trung Quốc tăng mạnh và trọng lượng lợn cũng tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu, đã khiến giá giảm mạnh. Tuy nhiên, việc giết mổ hàng loạt sẽ gây ra những thách thức làm giảm sản lượng thịt lợn của Trung Quốc vào cuối năm nay.
Sản lượng thịt lợn của EU năm 2021 đứng thứ hai trên thế giới, dự kiến đạt 24,8 triệu tấn (tăng 2% so với năm 2020), tiếp theo là Mỹ 12,7 triệu tấn (giảm 0,5% so với năm 2020).
Trong năm 2021, Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới về nhập khẩu thịt lợn, với 5 triệu tấn, giảm hơn 5% so với năm 2020; trong khi nhập khẩu của Philippines sẽ tăng 154% lên 425.000 tấn do mức thuế nhập khẩu giảm và do nguồn cung trong nước giảm vì dịch ASF. Nhập khẩu của Mexico sẽ đạt 985.000 tấn (tăng 3%) do giá trong nước tăng, đồng peso mạnh hơn.
Tổng khối lượng thịt lợn xuất khẩu toàn cầu năm 2021 dự kiến đạt 11,8 triệu tấn; trong đó Liên minh châu Âu xuất khẩu nhiều nhất 4,4 triệu tấn, giảm 1,8% so với năm 2020; Mỹ đạt 3,4 triệu tấn, giảm 3,7%; Canada đạt,5 triệu tấn, tăng 1,1%.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pig333