Mỹ sẽ đứng vị trí thứ hai, chiếm 25,6%, mặc dù dự kiến sẽ giảm 6,2% so với năm 2021. Canada đứng vị trí thứ ba, chiếm 12,5% thị phần với 1,5 triệu tấn.
Về sản lượng, Trung Quốc sẽ duy trì vị trí dẫn đầu, chiếm 46,2% trong tổng sản lượng lợn thịt toàn cầu (tổng sản lượng đạt 110,5 triệu tấn) và Trung Quốc dự kiến đạt 51 triệu tấn, tăng 7,4% so với năm 2021. Tiếp theo là Liên minh châu Âu, dự kiến chiếm 20,9% trong tổng sản lượng và sẽ đạt 23,2 triệu tấn, giảm 2,4% so với năm 2021, Mỹ sẽ chiếm vị trí thứ ba, với 11,1% thị phần, sản lượng đạt 12,3 triệu tấn, giảm 2,2%.
Về nhập khẩu thịt lợn năm 2022, Trung Quốc dự kiến sẽ đứng đầu, chiếm 31,9% trong tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của thế giới (tổng là11 triệu tấn), trong đó Trung Quốc sẽ nhập khẩu 3,5 triệu tấn, giảm 19,2% so với năm 2021. Vị trí thứ hai dự kiến sẽ là Nhật Bản chiếm 13,2% và Mexico sẽ đứng ở vị trí thứ ba chiếm 10,9%. Đáng chú ý, Philippines và Việt Nam dự kiến sẽ giảm nhập khẩu thịt lợn trong năm 2022, lần lượt là 18,1% và 10%.

Nguồn: Vinanet/VITIC/meatcommerce.com