Mức tiêu thụ ngô năm 2023/24 tăng do sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tăng cao, đặc biệt là ở Mexico và Saudi Arabia cũng như các mục đích sử dụng khác, và tăng 1,8% so với năm 2022/23.
Thương mại ngô năm 2023/24 (tháng 7/tháng 6) có khả năng tăng 3,3% so với năm 2022/23 và không đổi so với dự báo trong tháng trước do việc điều chỉnh giảm nhập khẩu của EU được bù đắp bằng lượng nhập khẩu của Mexico, Ả Rập Saudi và Vương quốc Anh tăng.
Dự trữ ngô năm 2024 giảm, chủ yếu giảm ở Achentina, EU và Mexico, nhưng vẫn dự kiến tăng 10,3% so với đầu năm. 

 

Dự báo cung - cầu ngô thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 7/3/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

1171.0

1233.0

1234.4

Nguồn cung

1477.5

1517.1

1520.9

Tiêu thụ

1187.3

1206.3

1208.3

Xuất nhập khẩu

183.2

189.2

189.2

Dự trữ cuối kỳ

286.6

317.2

316.2

Nguồn: FAO

 


 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO