Giá đậu tương của Mỹ ngày 13/10 tăng sau khi giảm ba phiên liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 10 tháng, mặc dù mức tăng bị hạn chế bởi dự báo về nguồn cung dồi dào trên toàn cầu.
Giá đậu tương giao sau trên sàn giao dịch Chicago tăng 0,5% lên 12,05 USD/bushel, phiên đóng cửa trước đó giá đậu tương đã giảm 2,4%, chạm mức thấp nhất trong tháng 12/2020 là 11,94-3/4 USD/bushel.
Giá ngô giao sau tăng 0,4% lên mức 5,24-3/4 USD/bushel, trong phiên trước giá ngô giảm 2%, chạm mức thấp nhất ngày 22/9 là 5,19-1/4 USD/bushel.
Giá lúa mì giao sau tăng 0,3% lên mức 7,36 USD/bushel, phiên liền kề ngày 12/10 giá lúa mì tăng 0,3%.

Dự trữ lúa mì cuối vụ 2021/22 trên toàn cầu ở mức thấp nhất trong 5 năm.

Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới hàng tháng đã chốt vụ đậu tương ở mức 4,448 tỷ bushel và năng suất đậu tương ở mức 51,5 bushel/mẫu Anh.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính cả sản lượng và năng suất ngô vụ này đều cao hơn các dự đoán trước đây.
USDA cũng dự báo lượng dự trữ lúa mì cuối vụ 2021/22 trên toàn cầu ở mức thấp nhất trong 5 năm, một phần do hạn hán ở miền bắc nước Mỹ và Canada làm ảnh hưởng đến sản lượng.

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters