Trên sàn giao dịch Chicago giá ngô giao sau giảm 0,2% xuống mức 5,20-1/4 USD/bushel, phiên đóng cửa trước đó giá ngô đã giảm 1% chạm mức thấp nhất ngày 14/9 là 5,15-1 USD/4/bushel.
Giá đậu tương tăng 0,2% lên 12,65-1/2 USD/bushel chạm mức thấp nhất ngày 25/6 là 12,61-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương đóng cửa giảm 1,7%.
Giá lúa mì giao sau giảm 0,4% xuống mức 6,98-1/2 USD/bushel, sau khi kết thúc phiên giảm 1,1%.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết thu hoạch ngô đã hoàn thành 10%, tăng với 4% so với tuần trước và cao hơn mức trung bình 5 năm là 9% tính đến thời điểm này trong năm.
USDA đánh giá 59% sản lượng ngô của Mỹ ở tình trạng tốt đến xuất sắc, tăng 1% so với tuần trước và xếp hạng đậu tương được cải thiện 1% lên 58% từ tốt đến xuất sắc.
Báo cáo kiểm tra xuất khẩu hàng tuần do Bộ Nông Nghiệp Mỹ công bố cho thấy, khối lượng kiểm tra xuất khẩu ngô đã giảm 48% so với cùng một tuần một năm trước, trong khi các cuộc thanh tra xuất khẩu đậu tương giảm 80%.
Trong tuần kết thúc vào ngày 19/9/2021, khối lượng ngô và đậu tương được kiểm tra để xuất khẩu vẫn thấp hơn nhiều so với tuần trước.
Tổng lượng ngô xuất khẩu của Mỹ cho năm 2020/2021(bắt đầu từ ngày 1/9) là 63.517.449 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters