Người này cho biết, trong tổng số giấy phép được cấp, khoảng 6,2 triệu tấn xuất khẩu vẫn chưa được thực hiện.
Indonesia, nhà sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, đã áp dụng DMO vào năm 2023 nhằm kiềm chế giá dầu ăn tăng vọt. Theo chương trình này, các nhà sản xuất chỉ được phép xuất khẩu sau khi bán một phần sản phẩm của mình tại thị trường nội địa.
Năm 2024, Indonesia sẽ tiếp tục áp dụng chính sách này nhằm duy trì ổn định giá dầu ăn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Ukragroconsult