Sản lượng lợn hơi của Trung Quốc quý I/2022 đạt 422,53 triệu con, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó bao gồm 41,85 triệu con lợn nái giống.
Trong quý I/2022, sản lượng thịt lợn, thịt bò, thịt cừu và gia cầm của Trung Quốc đạt 23,95 triệu tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó sản lượng thịt lợn đạt 15,61 triệu tấn, tăng 14%.