Dữ liệu cho thấy Brazil sẽ thu hoạch tổng cộng 189,5 triệu tấn đậu tương, ngô và gạo trong mùa hè, trong khi nước này có tổng dung lượng lưu trữ là 187,9 triệu tấn.
Điều đó gây khó khăn cho kế hoạch của chính quyền nhằm phục hồi lượng gạo, đậu và ngô tồn kho của chính phủ để đảm bảo an ninh lương thực và nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi tại địa phương.
Stelito dos Reis Neto, giám đốc kho chứa của Conab cho biết, “có thể vào cao điểm của vụ thu hoạch đậu tương, vào nửa cuối tháng 2, tháng 3, chúng tôi sẽ gặp vấn đề cũ là không tìm được kho chứa"
Neto Reis cho biết Brazil thực tế không có cạnh tranh trong nửa đầu năm, khi nước này xuất khẩu phần lớn sản lượng đậu tương của mình, điều này giúp giảm bớt áp lực dự trữ.
Nhưng trong nửa cuối năm, những khó khăn ngày càng tăng hơn trong bối cảnh cạnh tranh lớn trên thị trường xuất khẩu, đặc biệt là khi vụ thu hoạch đậu tương của Mỹ đến kỳ thu hoạch.
Sau khi đậu tương của Brazil được thu hoạch, quốc gia này gieo trồng vụ ngô thứ hai. Mùa đông này, nó sẽ nâng sản lượng thêm 12% lên ước tính 96 triệu tấn ngô.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters