Ông Duncan Wyatt, chuyên gia phân tích về ngành thịt của Ban phát triển nông nghiệp Anh (AHDB) cho biết, trong năm 2021, Vương Quốc Anh đã giết mổ 11,1 triệu con lợn sạch, tăng 2% so với năm 2020; trong đó, riêng trong tháng 12/2021 giết mổ 952.000 con, tương đương với tháng 12/2020. Tuy nhiên, Ông Wyatt lưu ý rằng, những con lợn được nuôi trong trang trại lâu hơn so với kế hoạch, nên trọng lượng lợn trung bình đã tăng đáng kể, khỏang 90,9kg/con. Do đó, tổng sản lượng đạt tới 90.000 tấn, tăng 4% so với tháng 12/2020.
Ông Wyatt cho rằng vẫn có những thách thức trong năm 2022 gồm năng lực chế biến và khó khăn về lao động, có thể gây xáo trộn thị trường trong những tháng tới. Lượng giết mổ lợn trong dịp Giáng sinh rất ít, nên không làm giảm được lượng lợn tồn đọng lớn ở các trang trại. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/ThePigsite