Diễn biến giá
Tại thị trường nội địa, giá cà phê các vùng trọng điểm ở Tây Nguyên giảm mạnh 800 - 900 đồng xuồng dưới mốc 66.000 đồng/kg.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên

Diễn đàn của người làm cà phê

 

Trên thị trường thế giới, giá robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London giảm mạnh 99 USD, tương đương 3,65% xuống 2.616 USD/tấn. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 5 cent, tương đương 2,99% chốt ở 161,95 US cent/lb, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2023 (161,2 USD/lb).

Giá cà phê Robusta tại London

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê Arabica tại New York

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot