Theo Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, diện tích trồng hạt tiêu của cả nước khoảng 80 - 100 nghìn ha. Đề án đặt mục tiêu khối lượng xuất khẩu hồ tiêu hàng năm khoảng 210 - 250 nghìn tấn (bao gồm cả sản lượng nhập khẩu).
Vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2024 đã bắt đầu tại một số huyện của tỉnh Đắk Nông, tuy nhiên lượng thu hoạch rải rác tại một số huyện và chưa nhiều.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm 2024 chậm hơn năm 2023, dự kiến sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 170 ngàn tấn, giảm 10,5% so với năm 2023.
Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới hôm nay có diễn biến như sau:
- Giá tiêu đen Lampung Indonesia chốt ở 3.906 USD/tấn, giảm 0,31%;
- Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 chốt ở 4.050 USD/tấn, không đổi;
- Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA chốt ở 4.900 USD/tấn, không đổi;
- Giá tiêu trắng Muntok Indonesia chốt ở 6.159 USD/tấn, giảm 0,31%;
- Giá tiêu trắng Malaysia ASTA chốt ở 7.300 USD/tấn, không đổi.

Bảng giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng hàng ngày

Thị trường

USD/Tấn

VNĐ/Kg

Indonesia - Black Pepper

3.906

94.955

Indonesia - White Pepper

6.159

149.726

Brazil Black - Pepper ASTA 570

4.050

98.456

Malaysia - Black Pepper ASTA

4.900

119.119

Malaysia - White Pepper ASTA

7.300

177.463

Nguồn: Vinanet/VITIC